Kirkonkylän alueen varhaiskasvatus

Lopen kirkonkylän alueella toimii kaksi päiväkotia, päiväkoti Satakieli ja päiväkoti Muksumäki. Meillä on myös kirkonkylän alueella kaksi kunnallista perhepäivähoitajaa, jotka työskentelevät omissa kodeissaan.

Tavoitteenamme on edistää lasten monipuolista persoonallisuuden kehitystä turvallisessa, myönteisessä ja virikkeellisessä ympäristössä. Toiminnassamme korostuu läsnäolopedagogiikka, pienryhmätoiminta sekä luontopedagogiikka. Toiminnassa painotetaan kestävää kehitystä huomioiden luonnon ja ympäristön arvot kaikessa toiminnassa. Ympäröivä luonto tarjoaa hyvät mahdollisuudet retkeilyyn, liikuntaan ja luonnon havainnointiin. Toiminta-ajatuksemme perustuu kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin. Lapset ja vanhemmat pääsevät vaikuttamaan osallisuuden myötä toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Esiopetuksessa oleville lapsille järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta tarpeen mukaan. Vuoro- ja viikonloppuhoito on keskitetty Lopen kunnassa Launosissa sijaitsevaan päiväkoti Sirkukseen.

Maija Mäenpää

vs. päiväkodin johtaja

Päiväkoti Muksumäki

Päiväkoti Satakieli

Heli Mikkola

päiväkodin varajohtaja / Muksumäki

Taru Lappalainen

päiväkodin varajohtaja / Satakieli