Päiväkoti Muksumäki

Esiopetusaika on klo 9.00–13.00. Tämän lisäksi tarjoamme tarvittaessa täydentävää varhaiskasvatusta klo 6.00–18.00 välisenä aikana. Tarkempi päiväkotikohtainen aukioloaika määrittyy aina hoidon tarpeen mukaan. Esikoululaiset ruokailevat pääsääntöisesti koulun ruokalassa, Kapustassa.
Lähiympäristö tarjoaa monipuoliset puitteet sekä ulkoiluun että urheiluun.
Leikin avulla harjoittelemme monipuolisesti erilaisia valmiuksia ja taitoja yhdessä. Ulkoilemme päiväkodin pihamaalla ja retkeilemme lähimaastoissa.

Muksumäen esiopetuksessa lapsia rohkaistaan monipuoliseen itsensä toteuttamiseen. Toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten ja aikuisten kesken. Oppimisympäristöä rakennetaan, hyödynnetään ja muokataan niin, että se tukee lasten mahdollisuuksia monipuolisten kehittymiseen oppimisen eri osa- alueilla. Esiopetusryhmä tekee tiivistä yhteistyötä lähikoulun alkuopetuksen kanssa. Esiopetusvuoden aikana lähikoulu tulee lapsille tutuksi ja opintopolku koulutielle on lasten helppo omaksua. Omien esiopetustilojemme lisäksi käytössämme on koulun liikunta- ja käsityötiloja.

Esiopetuksen lisäksi Muksumäessä tarjotaan koululaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Aamu- ja iltapäivällä esikoululaiset ja koululaiset toimivat yhdessä Muksumäen tiloissa.

Muksumäen päiväkodissa toimii myös lukuvuonna 2022- 2023 kaksi 5- vuotiaiden lasten ryhmää, Pilvenpesä ja Tuulenpesä.

    • Pilvenpesä p. 0403306094
    • Tuulenpesä p. 0403555225
    • Auringonpesä p. 0505908392