Päiväkoti Satakieli

Päiväkoti Satakielessä on neljä kokopäiväryhmää 1–5-vuotiaille lapsille. Lapsiryhmät ovat Sirkkuset, Kerttuset, Peukaloiset ja Hippiäiset. Tarjoamme varhaiskasvatusta klo 6.00–18.00 välisenä aikana, lasten hoidon tarpeesta riippuen. Satakielen päiväkodin läheltä löytyy upea luonto, joka mahdollistaa monipuolisen oppimisympäristön käytön. Lapsiryhmät vierailevat säännöllisesti lähimetsissä. Päiväkodin lapsiryhmistä kolme on ns. luontopainotteisia ryhmiä, joissa luontopedagogiikka on läsnä arjessa päivittäin. Nämä ryhmät ovat siirtäneet suurimman osan toiminnoista/ oppimiskokonaisuuksista metsään, he vierailevat lähimetsässä säällä kuin säällä. Lapset tottuvat luonnossa liikkumiseen sekä kunnioittamaan – ja arvostamaan luontoa. Metsä tarjoaa iloa ja ihmettelyn aihetta, luonto liikuttaa lasta.

Lapsia kannustetaan osallisuuteen. Lapsille annetaan mahdollisuus olla uteliaita, kuunnellaan lasten toiveita ja ajatuksia. Toimintaa suunnitellaan lapsilta tulevien ehdotusten ja mielenkiinnonkohteiden pohjalta. Yhteistyötä tehdään yli ryhmärajojen. Lapset oppivat arvokkaita taitoja mm. pienryhmissä sekä vertaisryhmissä. Päiväkodissa työskentelee ammattitaitoinen henkilöstö, joka ottaa aamuisin lapset vastaan hyväntuulisena, valmiina uuden päivän touhuihin.

    • Peukaloiset p. 050 500 3440 / peukaloiset@loppi.fi
    • Hippiäiset p. 050 500 3440 / hippiaiset@loppi.fi
    • Sirkkuset p. 040 330 6085 / sirkkuset.satakieli@loppi.fi
    • Kerttuset p. 040 330 6091 / kerttuset.satakieli@loppi.fi
    • Tiaiset p. 040 355 5058 / tiaiset@loppi.fi