Valtuusto käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöstä, hyvinvointiraporttia ja Lopen vesilaitoksen yleisiä toimitusehtoja

27.5.2024 Päätöksenteko

Valtuusto kokoontui maanantaina 27.5.2024 käsittelemään muun muassa kunnan vuoden 2023 tilinpäätöstä, hyvinvointiraporttia ja Lopen vesilaitoksen yleisiä toimitusehtoja.

Valtuusto käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöstä ja arviointikertomusta. Vuoden 2023 tilinpäätös  on 463 747,18 euroa ylijäämäinen. Kunnanhallitus päätti, että tilikauden ylijäämä kirjataan oman pääoman yli-/alijäämä –tilille. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja pyysi kunnanhallitukselta arviointikertomuksen vastineet 31.10.2024 mennessä.

Hyvinvointikertomus on yksi kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työväline. Kertomus toimii johtamisen työvälineenä ja poliittisen päätöksenteon tukena. Lopen kunnan hyvinvointiraportti 2023 kokoaa yhteen vuoden aikana toteutetut toimenpiteet sekä indikaattoreista saatavan tiedon kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Valtuusto merkitsi Lopen kunnan hyvinvointiraportin 2023 tiedokseen. Hyvinvointiraportti löytyy kunnan verkkosivuilta kokousmateriaaleista.

Lopen vesilaitoksen yleiset toimitusehdot on päivitetty. Yleiset toimitusehdot koskevat mm. palvelun keskeyttämistä, virhettä ja hinnanalennusta, vesijohdon ja viemärin liittymiskohtaa, materiaaleja, asentamista ja vahingonkorvaus- ja kunnossapitovastuuta. Valtuusto vahvisti Lopen vesilaitoksen yleiset toimitusehdot. Yleiset toimitusehdot löytyvät kunnan verkkosivuilta kokousmateriaaleista.

Lisäksi valtuusto käsitteli kokouksessaan mm. neljännesvuosikatsausta 1.1.-31.3.2024, lisämäärärahaesitystä vuoden 2024 talousarvioon,  kaavoituskatsausta ja kaavoitusohjelmaa 2024, ehkäisevän päihdetyön strategiaa, Lopen kunnan liputusohjeen laatimista ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelmaa vuodelle 2024. Lisää käsittelemistä asioista valtuuston päätöksistä löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan keskiviikkona 29.5.2024.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja