Valtuusto päätti Pilpalan koulun lakkauttamisesta

23.1.2023 Päätöksenteko

Lopen kunnan valtuusto kokoontui maanantaina 23.1.2023 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa käsittelemään muun muassa Pilpalan koulun lakkauttamista ja vastauksia valtuustoaloitteisiin.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 16.1.2023 esittää valtuustolle Pilpalan koulun lakkauttamista. Valtuusto päätti, että Pilpalan koulun oppilastilanteesta johtuen Pilpalan koulu lakkautetaan 1.8.2023 alkaen ja Pilpalan koulun oppilaaksiottoalueen oppilaiden lähikouluksi osoitetaan jatkossa Lopen yhtenäiskoulu.

Valtuusto käsitteli vastauksia seuraaviin valtuustoaloitteisiin:

  • vapaakortti konsertteihin, teatterinäytöksiin ja urheilutapahtumiin ym.,
  • Kyyniönlahden lähiliikunta- ja luontoalueen kehittäminen, sekä
  • toimenpiteet energiakriisin vaikutusten minimoimiseksi.

Lisäksi valtuusto käsitteli sidonnaisuusrekisterin tilannetta ja talousarvion 2022 muutosesityksiä liittyen ulkoisten toimintakulujen ja rahoitusosuuksien muutosesityksiin.

Lisää valtuuston käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 25.1.2023.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja