Lastenhoidon tuet

Lasten kotihoidon tuki ja kuntakohtainen Loppi-lisä

Kotihoidon tuen Loppi-lisää haetaan suoraan Kelasta

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3–vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidon tukea ja kuntakohtaista Loppi–lisää haetaan Kelasta.

Kotihoidon tuki sisältää lakisääteisen hoitorahan, Loppi-lisän (=kuntalisä) sekä mahdollisen tulosidonnaisen hoitolisän. Loppi–lisän suuruus perheen nuorimmalle alle 3–vuotiaalle lapselle on 200,00 € kuukaudessa. Kela maksaa kotihoidon tuen (sisältäen Loppi–lisän) kokonaisuudessaan perheelle. Kotihoidon tuki lisineen on veronalaista tukea perheelle.

Loppi–lisää ei tarvitse hakea erikseen. Kun perhe hakee lakisääteistä kotihoidon tukea, päätös Loppi–lisästä tehdään Kelassa saman hakemuksen perusteella, jos perheellä on oikeus Loppi–lisään. Perheen muut lapset voivat osallistua samanaikaisesti kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen. Huoltajien työllistymiseen tai opiskeluun liittyviä ehtoja kuntalisän myöntämiselle ei ole.

Lisätietoja lasten kotihoidon tuesta Kelan sivuilta >>

Varhaiskasvatuksen järjestäminen yksityisen hoidon tuella ja kuntalisän maksaminen

Kun perhe valitsee lapselleen yksityisen varhaiskasvatuksen, on perheellä mahdollisuus hakea yksityisen hoidon tukea sekä samalla oikeus saada Lopen kunnan myöntämää yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Tukea voidaan maksaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Yksityisen hoidon tukea ja tuen kuntalisää haetaan Kelasta.

Yksityisen hoidon lakisääteistä tukea sekä tuen kuntalisää maksetaan kun varhaiskasvatusta tarvitsevaa lasta hoitaa yksityinen palvelun tuottaja. Tuki maksetaan yksityiselle palveluntuottajalle. Lisäksi yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää voidaan maksaa työsuhteiselle hoitajalle, kun perhe palkkaa lapselle hoitajan kotiin. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää ei makseta heinäkuun ajalta.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2020 alkaen

Lisätietoja Kelan sivuilta >>

Sisaruslisä

Lisäksi maksetaan sisaruslisää yksityisen hoidon tuen kuntalisän perusosan lisäksi perheen ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta (nuorin lapsi on ikäjärjestyksessä 1. lapsi), jos perheellä on samaan aikaan vähintään kaksi lasta yksityisessä hoidossa. Kustakin seuraavasta lapsesta maksetaan kuten toisesta lapsesta.

Yksityisen hoidon sisaruslisä on 145,00 euroa kuukaudessa ja 73,00 euroa kuukaudessa, kun lapsi on esiopetuksen lisäksi täydentävässä varhaiskasvatuksessa yksityisellä palveluntuottajalla. Sisaruslisä maksetaan kuukausittain suoraan yksityiselle palveluntuottajalle. Sisaruslisän maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja sitoutuu pienentämään perheiltä perimäänsä osuutta lapsen hoitomaksusta vastaavalla osuudella.

Sisaruslisähakemus palautetaan osoitteella Lopen kunta, varhaiskasvatuspäällikkö, Yhdystie 5, 12700 LOPPI.