Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) sekä Lopen sivistyslautakunnan tekemien päätösten mukaisesti. Perheen tuloina huomioidaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvien avio- ja avopuolisoiden tulot. Myös varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tulot huomioidaan (esim. eläke, elatusapu/-tuki). Asiakasmaksu määräytyy sen perheen tulojen ja perhekoon mukaan, jossa lapsi on virallisesti kirjoilla.

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat

– perheen bruttotulot

– perheen koko

– varhaiskasvatukseen varattu tuntimäärä

Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi voimassa olevana.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 1.3.2023 alkaen

Maksulaskurissa voit arvioida varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruutta 31.7.2023 saakka.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämistä varten tarkistettavat tulotiedot

Lopen kunta hakee tulonsaajan tulotiedot pääsääntöisesti suoraan tulorekisteristä.
Lue lisää täältä https://www.vero.fi/tulorekisteri

Huoltajien vastuulla on ilmoittaa asiakasmaksuun vaikuttavista muutoksista tuloissa (+/- 10%) sekä muutoksista perhekoossa (esim. avioero, lapsen syntymä, uusi puoliso). Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Tulorekisteristä ei saada kaikkia tulotietoja, joten huoltajien tulee ilmoittaa erikseen mm. seuraavat tiedot:

yrittäjän tuloselvitys
pääoma-, korko- ja osinkotulot
metsätulot
vuokratulot
elatustuki
vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki
eläketulot
koulutus- ja apurahat
työttömyyskassojen maksamat työttömyysetuudet
Työn alkaessa, esimerkiksi vanhempainvapaan jälkeen, ei tulotietoja saada heti tulorekisteristä. Tällöin huoltajan tulee toimittaa tulotiedot perhe- ja tulotietojen tarkistus – lomakkeella.

Perhe- ja tulotietojen toimittaminen

Kaikki edellä mainitut tiedot toimitetaan sähköisesti täytettävän Perhe- ja tulotietojen tarkistus – lomakkeen kautta. Sähköisen lomakkeen kautta toimitettaviin tietoihin tarvitaan tunnistautuminen.
Tarvittaessa on mahdollista toimittaa paperinen lomake Perhe- ja tulotietojen tarkistus alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Tiedot tulee toimittaa maksun määräämistä varten  sen kuukauden aikana, jolloin lapsen varhaiskasvatussijoitus alkaa. Mikäli tarvittavia tietoja ei ole toimitettu pyydettyyn määräaikaan mennessä, määrätään enimmäismaksu.

Tulotietojen toimittaminen postitse jos sähköisen lomakkeen ja liitteiden toimittaminen ei ole mahdollista:

Varhaiskasvatus / Lopen kunta

Yhdystie 5, 12700 Loppi

Tulotietojen ilmoittaminen turvasähköpostilla: Linkki

Vastaanottajaksi: lopen.varhaiskasvatus@loppi.fi