Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomainen varhaiskasvatusmuoto. Pienryhmä mahdollistaa lapsen yksilöllisen hoivan ja huomioimisen. Pysyvä hoitosuhde ja päivittäin läheinen yhteistyö vanhempien kanssa ovat perhepäivähoidon vahvuuksia. Perhepäivähoitajat ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Perhepäivähoito on lasten hoitoa hoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitajalla voi samanaikaisesti olla hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien ja lisäksi yksi osapäiväinen esioppilas tai koululainen.

Perhepäivähoitokodin tulee täyttää asetettavat vaatimukset terveydellisiltä olosuhteiltaan sekä tilojen, turvallisuuden ja välineiden suhteen. Lopen kunnalliset perhepäivähoitajat työskentelevät Kormun, Jokiniemen ja Topenon alueella.

Perhepäivähoidon tavoitteet

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa toimintaa perhepäivähoidossa ja toimii hoitajan työvälineenä. Perhepäivähoidon toiminta koostuu perushoidosta, leikistä, ulkoilusta ja ohjatusta toiminnasta. Perhepäivähoidossa lasten kasvun ja kehityksen tukeminen on tavoitteellista toimintaa, jota hoitaja suunnittelee ja toteuttaa lasten ikätason ja kehityksen mukaan vanhempien toiveet huomioiden.

Varahoito

Kunnallisen perhepäivähoitajan työ- ja vuosilomien aikana lasten varhaiskasvatus järjestetään Launosten alueen päiväkoti Sirkuksessa.

Johanna Jalli-Karimäki

päiväkodin johtaja