Huoltajan eDaisy ja DaisyFamily

eDaisyn ja DaisyFamilyn käyttö alkaa 1.12.2023.

https://loppi.daisynet.fi/eDaisy (esimerkiksi; hakemukset, irtisanomiset ja muutokset, perhe- ja tulotietietojen ilmoitus, aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvä asiointi)
https://loppi.daisyfamily.fi (hoitoajat / aamu- ja iltapäivätoiminnan läsnäolot)

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden hoidon tarpeen alkamisen mukaan. Hakemus on tehtävä neljä (4) kuukautta ennen hoidon tarvetta tai mikäli kyseessä on työllistyminen, koulutus tai opinnot, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Lopella kaikilla lapsilla on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona lapsille voi valita osa-aikaisen varhaiskasvatuksen, jota järjestetään joko osapäiväisenä (enintään 5 t/ päivä) tai osaviikkoisena.

Lopen kunnassa on varhaiskasvatukseen hakemisen yhteydessä valittavissa seuraavalla tavalla hoitotunteja/kuukausi:

Keskimääräinen hoitoaika
tunteja/viikko
Kuukausittainen maksuperuste*
tunteja/kuukausi
Asiakasmaksun suuruus
kokopäivämaksusta
Enintään 20 h/vkoEnintään 84 h/kk40 %
21 – 30 h/vko85 – 126 h/kk60 %
31 – 35 h/vko127 – 147 h/kk80 %
Vähintään 35 h/vko kokoaikainen varhaiskasvatusVähintään 148 h/kk100 %

*kuukausittaisia tunteja laskettaessa on keskimääräinen päiväkohtainen tuntivaraus kerrottu luvulla 21.

 

 • Hakemuksen täyttäminen
  Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan https://loppi.daisynet.fi/eDaisy -linkin kautta. Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla.

  Lomakkeessa on kysymyskohtaiset täyttöohjeet, mutta lisäksi seuraavia tietoja tarvitaan hakemuksen täyttämiseen:

  1) Lapsen tiedot
  Lapsen täydellinen nimi, huomaa henkilötunnuksessa merkki A. Lapsen osoite varhaiskasvatuksen toivotun alkamispäivän mukaisesti

  2) Huoltajan tiedot
  Ohjelma tuo huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan. Sama huoltaja pyydetään kirjaamaan perheen kaikkien lasten hakemuksiin.

  Tarkennuksia kirjattaviin tietoihin:
  Puhelinnumero:

  Puhelinnumero, josta huoltajan varmimmin tavoittaa.

  Korkein maksuluokka hyväksytään:

  Tähän kohtaan valitaan ”kyllä”, mikäli hyväksytte korkeimman hoitomaksun. Mikäli haluatte hoitomaksun perustuvan tuloihinne, toimittakaa Perhetietojen tarkistus asiakasmaksun määrittelyä varten -lomake tulotietojen kera hoidon aloittamiskuukauden viimeiseen päivään mennessä.

  3) Perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten tiedot
  Lisätään perheen muut samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Perheen koko vaikuttaa varhaiskasvatusmaksuun.

  4) Maksulaskuri
  Muiden perheenjäsenten tiedot tulee olla avattuna ennen kuin maksulaskuritoimintoa voidaan käyttää. Osa-aikaisen maksu määräytyy em. palveluvalikon mukaisesti.

  6) Toivottu varhaiskasvatusmuoto, hoitopaikka ja aika
  Täytettävät osuudet tulee tehdä järjestyksessä.

  Hoidon tarve ilmoitetaan tunteja kuukaudessa. Tuntien arvioinnissa voi hyödyntää em. palveluvalikkoa. Hoidon tarve päivää/kk ei tarvitse ilmoittaa.

  Hoidon järjestämistavaksi valitaan yksi vaihtoehdoista. Kokopäivähoito on yli 5 tuntia päivässä ja osapäivähoito on enintään 5 tuntia päivässä. Osaviikkoisella tarkoitetaan enintään neljänä päivänä viikossa toteutuvaa osallistumasta varhaiskasvatukseen. Valitaan valikosta toivottu lapsen iänmukainen hoitomuoto.

  Esiopetukseen (4 h/pv) ilmoittaudutaan omalla sähköisellä lomakkeella.

  Valitaan toivottu hoidon alkamispäivämäärä. Jos hoidon alkamispäivämäärä muuttuu, ottakaa yhteyttä päiväkodin johtajaan. Jos työn tai opiskelun takia tulee äkillinen hoidontarve, varhaiskasvatuspaikan järjestelyaika on kaksi viikkoa.

  Valitaan 1–3 toimintamuotoa siten, että numero yksi on ensisijainen vaihtoehto.

  Mikäli lapsella on vuorohoidon tarve (lauantai-, sunnuntai-, ilta- ja yöhoito), merkitään ne hakemukseen pyydettyihin kohtiin. Vuorohoitoa järjestetään Päiväkoti Sirkuksessa Launosissa.

  7) Lapsen terveydentila
  Lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, terveydentila, allergiat ym. merkitään tähän. Kirjalliset lausunnot erityisen tuen tarpeesta, allergioista yms. on toimitettava viipymättä päiväkodin johtajalle.

  8) Lisäselvitykset
  Tähän voi kirjoittaa lyhyesti vapaamuotoista tietoa, jota haluatte lapsesta tiedettävän esim. terveydentilasta. Tässä kerrotaan myös seuraavat tiedot: huoltajan äkillinen työllistyminen tai opiskelu, muuttajien nykyinen osoite, lapsen kotikunta, hoitotuntien määrästä lisätietoa, vuorohoidon hoitoajat, perheen lemmikkieläimet ym.

  Hakemuksen täyttämiseen liittyvissä ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelusihteeriin, varhaiskasvatuspäällikköön tai alueen päiväkodin johtajaan.

  Tulostettava pdf-lomake, mikäli sähköisen hakemuksen toimittaminen ei ole mahdollista.