Läyliäisten paloaseman asemakaavan muutos

Lopen kunnan valtuusto on  30.5.2022 § 33 hyväksynyt Läyliäisten uuden paloaseman aluetta koskevan korttelin 42 tontin 3 asemakaavamuutosehdotuksen kaavamerkintöineen ja kaavaselostuksineen.

Asemakaavaselostus

Kaavakartta