Laakasalon leirintäalueen ranta-asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on
– selkeyttää kaava-alueella voimassa olevat asemakaavat määräyksineen yhdistämällä ne yhdeksi kaava-alueeksi ja selkeyttää kaava-alueen käyttöä ja käyttöoikeuksia niin, että kaava-alueen pääkäyttötarkoituksen mukaisia matkailu-, leirintä- ja loma-asumispalveluja voidaan kehittää pitkällä tähtäimellä ja kestävällä pohjalla.
– Päivittää kaavamääräykset vastaamaan tämän päivän vaatimuksia ja tulevia tarpeita.
Asemakaava on tarkoitus tarkistaa niin, että se ei aiheuta muutoksia muihin Laakasalon ranta-alueen asemakaavoihin tai kiinteistöihin, ellei siihen ilmaannu erityisiä syitä työn kuluessa. Asemakaavan muutoksella ei tavoitella rakennusoikeuden lisäämistä alueella.

Lopen kunnanvaltuusto- on hyväksynyt ranta-asemakaavamuutoksen  7.11.2022 67 §. Kaavasta on jätetty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on 14.2.2024 hyväksynyt valitukset osittain ja kumoaa ranta-asemakaavan hyväksymistä koskevan päätöksen siltä osin kuin kaava on hyväksytty kiinteistön 433-411-1-1447 alueelle sekä seuraavan kaavamääräyksen osalta: Häiriöitä aiheuttamaton telttailu on sallittu koko alueella. Päätös ei ole lainvoimainen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta

Kaavaselostus