S-Marketin asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee tiloja Erkkilä 433-405-57-263, Hannula 433-405-57-41 ja Kotirinne 433-405-57-42, osia ti-lasta Reunala 433-405-57-245 sekä osaa yleisen tien alueesta 433-895-2-15.

Asemakaavan muutos koskee korttelin 16 tonttia 11 (liike- ja toimistorakennusten korttelialue K) ja tonttia 12 (erillispientalojen korttelialue AO), osaa tontista 14 (yleisten rakennusten korttelialue Y), osaa moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueesta AM sekä yleistä pysäköintialuetta (LP) ja yleisen tien aluetta vierialueineen (LYT).

Osuuskauppa Hämeenmaa on kehittämässä Lopen kirkonkylän S- marketin palvelutasoa. Nykyisen palvelutason parantaminen edellyttää S-marketin liikerakennuksen laajentamista sekä pysäköintipaikkojen lisäämistä. Hankkeen valmistelussa on tullut esille tarve päivittää alueen voimassa olevaa asemakaavaa.

Asemakaavan muutos koskee ensisijaisesti Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n omistamaa tilaa 433-405-57-263, jonka osalta tavoitteena on nostaa asemakaavan liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K) rakennusoikeus 1900 k-m2:stä 3000 k-m2:iin huomioiden nykyinen S-marketin liikerakennus ja siihen suunnitteilla oleva laajennusosa sekä mahdolliset tulevat laajennustarpeet.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 29.5.2023 § 61. Asemakaavan muutos tuli voimaan 18.7.2023.

 

Asemakaavaselostus ja liitteet

Kaavakartta