Lähdemäen ja Kolmilaksosten asemakaava

Asemakaavalla on tarkoitus muodostaa uutta asuntoaluetta Kirkon­kylän taajaman länsipuolelle. Kaava koskee kunnan omistamaa tilaa Rautpelto 433-405-81-5 sekä liikenneyhteyksiä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 5.4.–5.5.2022.

Kunnanhallitus 28.3.2022 65 §

Kunnanhallitus merkitsee valmistelussa selvitetyt asiat tiedokseen, ja päättää käynnistää kirkonkylän Lähdemäen aluetta koskevan asemakaavan laatimisen ja hyväksyy kaavan laatijaksi A-Insinöörit Civil Oy:n. Tutustuttuaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kunnanhallitus asettaa sen yleisesti nähtäville MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä koko kaavan laatimisvaiheen ajan ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.

Mikäli maanomistussuhteissa tapahtuu asemakaavan laadintaan vaikuttavia muutoksia, tehdään asiasta uusi harkinta ja sen mukaiset toimenpiteet.

Keväällä 2023 alueella on tehty maanhankintaa ja maankäyttösopimus yksityisten maanomistajien kanssa.

Kunnanhallitus päätti 12.6.2023 182 §, että asemakaavahankkeesta käytetään jatkossa nimitystä ”Lähdemäen ja Kolmilaksosten asemakaava”.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.2.2022