Korttelin 69 (Ikikumin alue) asemakaavamuutos

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa minitalojen sijoittuminen alueelle. Alueen luoteisosassa on maaperän pilaantuneisuutta vanhan rengasliikkeen palon jäljiltä, minkä vuoksi alue rajataan niin, että  puhtaat alueet voidaan toteuttaa ja saastuneet jäävät puhdistuksesta ehdollisiksi alueiksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavaselostus (luonnos)

Kaavakartta (luonnos)