Honkarinteen ranta-asemakaavan muutos

Alueen nykyinen voimassa oleva ranta-asemakaava on RA-2- alueiden rakennuspaikkojen ja rakennusoikeuden osalta osittain sisällöltään
vanhentunut.
Ranta-asemakaava-alueen rakennusoikeus ja kaavamääräykset päivitetään ottaen huomioon kiinteistön olemassa oleva rakennuskanta, muut voimassa olevan kaava-alueen loma-asuntorakentamismääräykset, tehdyt poikkeamispäätökset ja loma-asuntojen muuttuneet tilavaatimukset niin, ettei heikennetä rakennetun ympäristön, luonnonympäristön tai maiseman laatua.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta (ehdotus)

Kaavaselostus (ehdotus)